Företag

Behöver ni kostnadsfri hjälp för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet? Genom Miljöbron Skåne får ni kontakt med kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att att hjälpa till att utveckla er verksamhet. Dessutom får ni möjlighet att knyta kontakter med framtida medarbetare och ökar chanserna till lyckade rekryteringar längre fram.

 

 

Exempel på projektområden är:

 

– Logistik och transport

– CSR, ansvarstagande

– Miljöledning

– Produktutveckling

– Energieffektivisering

– Kemikaliefrågor

– Resvaneundersökning

– Miljöpsykologi

– Grön IT

– Miljörätt

– Avfallsfrågor

– Hållbara energilösningar

– Hållbar marknadsföring