Genomförda projekt

Nedan ges exempel på projekt som genomförts under 2017.

 

 

 

Exempel på korta uppdrag (10-20 timmar) 

 

 

Hitta källan till zinkföroreningar, NSR AB

 

Skötsel och vård av stengärdsgårdar, Söderåsens Turridning

 

Miljövänliga interiörmaterial, Heidenmark Design

 

Vad kostar våra billiga kläder?, Elobina

 

 

 

 

Exempel på examensarbeten (10-20 veckor)

 

 

Fåglar och pollinatörer på Ideon – Hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?, Wihlborgs Fastigheter AB

 

Alternativa energilösningar för kulturhistoriska byggnader, Wallåkra Stenkärlsfabrik

 

Rening av mikrobryggeriets avloppsvatten – Avloppsvattnets karaktär och avloppsreningslösningar, Remmarlöv Gårdsbryggeri

 

Den inlåsta distributionen av lokalproducerad mat – En fallstudie med aktörer som handlar med lokalproducerad mat, Casseroll

 

Alger som mat? – en konsumentstudie kring inställningen till alger som matråvara, JP Alg

 

 

 

 

Exempel på kursprojekt 

 

 

Utveckling av digital plattform för Närodlat företagande™, Närodlat företagande

 

Energieffektivisering av Ekeby möblers elanvändning, Ekeby Möbler

 

Sustainable packaging for local produce, Värpinge Grön LivsCultur

 

Marknadsföringsstrategi, SWATAB