Referenser

 

 

Nordic Waterproofing AB

 

Nordic Waterproofing har fått hjälp av en civilingenjörsstudent i Kemiteknik att dels undersöka vilka alternativ på doftfilter till företagets asfaltscisterner som finns på marknaden och dels hur de skulle kunna förändra befintlig installation på något sätt som gör den effektivare och mer driftsäker. När projektet var klart frågade vi företaget vad de tyckte om samarbetet.

 

 

Vi känner oss väldigt nöjda. Detta har sparat oss tid och pengar internt. Projektet har visat på ett antal olika alternativ med redovisade kostnader och förbättringar och rekommendationer som vi kan använda för att tydligt hjälpa oss att välja vilket alternativ som passar oss bäst vad det gäller prestanda, service och ekonomi. 

 

Samarbetet har fungerat mycket bra. Miljöbron har skött det initiala arbetet med att annonsera och att leta upp kandidater och sett till så att vi har fått träffa ett antal kandidater till ”jobbet”. När väl kandidaten är vald så har en plan lagts upp tillsammans med Miljöbron och studenten. Miljöbron har löpande hört av sig för att stämma av hur arbetet har framskridit.

 

Vi skulle utan tvekan rekommendera andra företag att kontakta Miljöbron. Speciellt om man som vi inte har de resurser som krävs för att själva leta kandidater på ett bra och effektivt sätt. Genom Miljöbrons försorg så har vi snabbt fått fram rätt typ av kandidater inom rätt områdeskategori till vårt projekt.

 

– Stefan Svensson, Kvalitet- & miljöchef på Nordic Waterproofing AB

 

 

 

MOVEBYBiKE

 

Företaget MOVEBYBiKE arbetar med att tillhandahålla hållbara transporter i Skåne och genom att utföra gods- och till viss del även persontransporter med cykel. De har fått hjälp av två studenter i Maskinteknik med teknisk design från LTH med ett produktutvecklingsprojekt. Johan Wedin träffade på Miljöbron Skåne under en mässa och diskuterade då fram ett projekt som kunde passa företagets idé. 

 

 

Vi har en affärsidé som vi vill testa och för att kunna göra det krävs att vi utvecklar en del ny utrustning. Det handlar om en anpassad transportbox och lastningsanordning till en av våra cyklar.

 

Ett av de mervärden som projektet har gett är att vi tvingas tänka i nya banor i och med att studenterna tillför nya idéer och frågor. Redan innan vi kommer till den produkt som var målet så har själva arbetet i sig gett oss mycket. Vi har också tvingats att konkretisera och förtydliga våra egna tankar. Den tekniska utvecklingen, när den är klar, leder förhoppningsvis till bättre affärer.

 

Att använda Miljöbron och studenter ger en möjlighet att testa idéer som annars kanske blir liggande för att de inte hör till det mest akuta i den dagliga driften. Många bra saker kan komma ut av det. Kanske kan man även få hjälp att skrota en och annan dålig idé man annars bär omkring på. Vi är nöjda med resultatet. Utvecklingen är visserligen inte klar men vi har kommit en bra bit på väg och fortsätter gärna projektet med hjälp av nya studenter.

 

– Johan Wedin, grundare av MOVEBYBiKE

 

 

 
 

Remmarlöv Gårdsbryggeri

 

Remmarlöv Gårdsbryggeri brygger öl inspirerad av den amerikanska craft beer-kulturen med småskaliga och självförsörjande mikrobryggerier. Många utav råvarorna kommer från trakten, vattnet från den egna brunnen och produktionen drivs med det egna vindkraftverket. Fem studenter som läste kursen Marknadsföringspsykologi och inflytande på Lunds universitet hjälpte bryggeriet med att ta fram en strategi för att marknadsföra sin öl mot lokala pubar och restauranger.

 

Vi träffade Miljöbron vid två olika tillfällen på mässor och upplever att kontakten med både Miljöbron och studenterna fungerade bra. Samarbetet fungerade bra och alla parter var engagerade.

 

Projektet gav oss nya idéer och infallsvinklar till vår marknadsföring som vi kommer fortsätta att arbeta med. Vi känner oss absolut nöjda med resultatet. Vi som är gamla etablerade entreprenörer är ibland fast i vissa mönster. Studenterna ger oss möjlighet att se våra verksamheter ur ett nytt perspektiv.

 

– Michéle Nilsson, ägare av Remmarlöv Gårdsbryggeri