Så fungerar det

Vad är ett projekt och vad kan Miljöbron Skåne hjälpa ert företag med? Här finns svaren på de vanligaste frågorna. Kontakta gärna Miljöbron Skånes verksamhetsledare för ytterligare information.

 

 

Vem kan ta hjälp av Miljöbron Skåne?
Vår största målgrupp är små och medelstora företag, men vi hjälper även större företag, kommuner (om kommunen är finansiär till Miljöbron Skåne) och andra organisationer. I första hand hjälper vi uppdragsgivare i Bjuv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp samt kunder i Ängelholms Näringsliv. Bedriver ni verksamhet i någon annan skånsk kommun är ni självklart också välkomna att kontakta oss.

 

 

Vad kan Miljöbron Skåne hjälpa oss med?
Vi förmedlar kontakten med studenter som hjälper företag med frågeställningar som berör miljö och hållbar utveckling. Ert företag kan till exempel få hjälp med miljöutredning, energieffektivisering, produktutveckling, resvaneundersökning, avfallsfrågor, miljöekonomi, miljörätt, kemikaliefrågor eller miljöpolicy.

 

 

Hur går det till?
Vi besöker er verksamhet och hjälper er att formulera en projektbeskrivning utifrån era förutsättningar och behov. Därefter rekryterar vi studenter med rätt kompetens för att lösa din frågeställning. Under hela projektets genomförande finns Miljöbron Skånes verksamhetsledare till hands som bollplank och stöd, både för er och för studenten. I figuren längst ner på sidan kan du se hela arbetsgången från början till slut.

 

 

Vad blir resultatet?
När projektet är klart redovisar studenterna resultatet i form av en skriftlig rapport samt en muntlig presentation för berörda medarbetare på företaget.

 

 

Vad kostar det?
Den hjälp vi erbjuder företag är kostnadsfri. Miljöbron Skåne är en ideell förening och drivs, utan vinstintresse, med stöd av externa finansiärer. Tänk på att ni måste avsätta tid för handledning både inför projektet och under projektets gång.

 

 

Varifrån kommer studenterna?
Främst kommer studenterna från Lunds universitet och Högskolan Kristianstad, men ibland kan studenterna komma från andra svenska lärosäten. Via Miljöbron Skåne får du enkelt kontakt med blivande civilingenjörer, ekonomer, beteendevetare, jurister, miljövetare, biologer, kemister m.m.

 

 

Vilka typer av projekt förmedlar Miljöbron Skåne?
Miljöbron Skåne förmedlar tre olika typer av projekt som företag kan få hjälp genom; uppdrag, kursprojekt och examensarbete/uppsats.

 

 

Uppdrag är ett projekt där ni får hjälp av två studenter med en konkret, avgränsad fråga eller uppgift. Studenterna har ungefär en månad på sig att genomföra uppdraget och förväntas lägga ner 10-20 timmars arbete per person. Uppdraget utför studenterna på fritiden, parallellt med sina studier.

 

Kursprojekt genomförs som delmoment inom olika kurser som studenterna läser. Miljöbron samarbetar med kurser på flera olika typer av program.

 

Examensarbeten/uppsatser är projektarbeten som studenterna gör i slutet av sin utbildning. Omfattningen är vanligtvis antingen 10 eller 20 veckor och projektet genomförs vanligen av 1-2 studenter. Examensarbeten är lämpliga för att genomföra större kartläggningar, utredningar och djupare analyser.

 

 

Hur anmäler vi vårt intresse?
Anmäl ert intresse genom att ta kontakt med någon av verksamhetsledarna på Miljöbron Skåne. Kontaktuppgifter hittar ni här. Ni kan även fylla i en intresseanmälan här så tar vi kontakt med er.

 

 

Arbetsgång_företag