Om Miljöbron

Miljöbron Skåne är en ideell organisation som startade hösten 2011. Konceptet har sitt ursprung i Göteborg där Miljöbron Skånes systerorganisation håller till. Målet med verksamheten är att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag, kommuner och andra organisationer.

 

Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten får uppdragsgivare tillgång till den senaste kunskapen, möjlighet att kostnadsfritt utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete samt kontakt med potentiella arbetstagare. Samtidigt får studenterna arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet redan under studietiden.