Organisation

Den ideella föreningen Miljöbron Skåne består av styrelse, verksamhetsledare, finansiärer och studenter som har deltagit i projekt under det senaste året. Som medlem kan också varje organisation som aktivt stödjer verksamheten upptas. Den dagliga verksamheten sköts av Miljöbron Skånes verksamhetsledare.


Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

 

Ordförande  
   Rolf Elmér, Svenskt Näringsliv

Ledamöter
  Fredrik Almgren, Magnihill AB
  Stephanie Anvelid-Uller, Karl-Erik Grevendahl Development
Thomas Bergmark portrait 1_webb Thomas Bergmark, Bergmark Sustainability AB
Sebastian Drott, Malmö stad
Sofie Nilsson, studerande Lunds Tekniska Högskola
Caroline Georgson, Högskolan Kristianstad
Per Persson_web Per Persson, Lunds kommun
Lisa Thelin, Lunds universitet