Verksamhetsidé

Miljöbron Skåne skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron Skåne ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.