Finansiärer

 • Region Skåne

  Region Skåne ansvarar bland annat för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Miljöbron Skåne finansieras av regionala tillväxtnämnden som främjar hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Skåne. De ansvarar även för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering, infrastruktur och miljö. www.skane.se

 • Lunds universitet

  Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Vi utbildar och forskar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer samhället tillgodo. Under 2013 har sammantaget 47 700 studenter varit aktiva i Lund, Malmö och Helsingborg.  www.lu.se

 • Högskolan Kristianstad

  Hos oss finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. En liten men samtidigt stor högskola samlat på ett campus. Vi är stolta över våra 14 000 studenter och den mångfald de representerar. Våra ledord är närhet, öppenhet, nyfikenhet och respekt. Vår forskning kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi arbetar strategiskt med att stärka forskningen inom områdena mat, hälsa och vatten.www.hkr.se

 • Lunds kommun

  Lund präglas till stor del av universitetet, som ett internationellt centrum för utbildning, forskning och utveckling. Detta kombineras i Lund med ett starkt forskningsbaserat globalt näringsliv. Den stora rörligheten hos studenter, forskare och kommuninvånare bidrar till att skapa mångfald och göra Lund till en mötesplats för dialog och engagemang. www.lund.se 

 • Malmö stad Näringslivskontoret

  Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet. Utgångspunkten är att tillväxt genererar nya arbetstillfällen. Genom ekonomisk tillväxt kommer fler Malmöbor i arbete, vilket också förbättrar förutsättningarna för att trygga välfärden för kommuninvånarna. www.malmo.se

 • Helsingborgs stad

  Helsingborg är idag Sveriges åttonde största stad och den snabbast växande staden i Öresundsregionen. Helsingborg har ett aktivt näringsliv med ca 15 000 etablerade företag och en positiv tillväxt för nyföretagande. Staden har väl ett utvecklat samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun. I staden finns Campus Helsingborg, en del av Lunds universitet med 4000 studenter. Campus spelar en central roll för stadens och regionens utveckling och är idag en viktig motor för samverkan mellan forskning, utbildning, näringsliv och kommunen. Målet är att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivets framväxt och främja innovation, kreativitet och nytänkande. www.helsingborg.se

 • DIAB International AB

  I en värld med över 7 biljoner människor är hållbarhet inget val – det är en helt avgörande fråga. På Diab, ett globalt och världsledande företag inom kompositmaterial, med huvudkontor i Laholm, tänker vi miljö i allt vi gör. De material vi producerar är faktiskt miljövänliga i sig själva – ju mer vi producerar, desto bättre blir vår miljö! Kompositer är lätta, starka och tåliga och möjliggör hållbara konstruktioner i en mängd applikationer inom sjöfart, flyg, transport och vindenergi. www.diabgroup.com

 • NSR AB

  NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) har som uppgift att verka för avfallsförebyggande samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Målet är att vår verksamhet ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. En av våra viktigaste resurser är kompetensen hos de människor knutna till NSR AB. Vi är ett företag med lång erfarenhet och kompetens inom planering, insamling, återvinning och behandling av material som andra ser som avfall. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne med fokus på samverkan och regional utveckling. www.nsr.se

 • Peab Industri Sverige AB

  Peab Industri  är ett affärsområde inom Peab-koncernen och består av ett flertal större bolag som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggnings-marknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster som behövs för att genomföra ett bygg- eller anläggnings-projekt. Vårt kunderbjudande är bland annat grundläggning, grus, sand, betong, asfaltering, tillfällig el, solenergi och prefabricerade betongelement. Vi kan även erbjuda kran- , maskin- och transport-tjänster samt har även möjlighet att hantera olika slags produktionsavfall från bygg- och anläggningsprojekten för återvinning. www.peab.se

 • Öresundskraft AB

  Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 350 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. www.oresundskraft.se

 • Sysav Utveckling AB

  Sysav ägs av 14 kommuner och koncernen tar hand om och återvinner avfall från verksamheter och hushållen i södra Skåne. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB driver projekt som syftar till att öka återvinning och återanvändning. Bolaget fångar upp idéer och förslag i Sysavs verksamhet och i omvärlden och utvecklar dem vidare. Vi har goda erfarenheter av samverkan med andra aktörer som t ex universitet och högskolor. www.sysav.se

 • Wihlborgs Fastigheter AB

  Wihlborgs Fastigheter är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen. Företaget grundades i Malmö 1924 och har under åren växt till att idag omfatta 267 fastigheter lokaliserade på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. I juli 2010 signerade Wihlborgs FN:s Global Compact vilket innebär att företaget stödjer och tar ett aktivt ansvar för de tio internationellt erkända principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. www.wihlborgs.se

 • Ängelholms Näringsliv AB

  I Ängelholms Näringsliv bedrivs verksamhet inom affärsområdena Besöksnäringsutveckling, Centrumutveckling och Näringslivsutveckling. Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande. naringsliv.engelholm.com

 • Höganäs kommun

  Höganäs kommun är en kommun med bra företagsklimat. Femte bästa företagsklimatet i Svenskt Näringslivs ranking 2016. Höganäs kommun har ett högt nyföretagande och värnar miljön genom ett nyligen antaget miljöprogram. Samarbetet med Miljöbron ger de små och medelstora företagen i kommunen hjälp att få ny kompetens för att utveckla sitt miljöarbete. www.hoganas.se

 • Klippans kommun

  I det gröna Klippans kommun har vi tillväxt och bra relationer i fokus. Tillsammans med näringslivet vill vi bli en kommun som är modern och framåtblickande. Genom Miljöbron sammanförs gedigen erfarenhet och kunskap med ny inspiration och annorlunda infallsvinklar. Klippan – En kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra! www.klippan.se

 • Bjuvs kommun

  Food Valley of Bjuv är en mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. Vi skapar hållbara produkter, bidrar till sysselsättning och banar väg för nya innovativa lösningar. Lokalt och hållbart producerade livsmedel är en av de viktigaste faktorerna för att kunna säkerställa och utveckla svensk livsmedelsindustri. Food Valley of Bjuv är en industriell symbios där vi tar till vara på och utvecklar våra lokala resurser, geografiska läge och infrastruktur. www.bjuv.se

 • Lomma kommun

  Att ha möjlighet att erbjuda kommunens företag ett samarbete med Miljöbron i korta eller längre projekt för att utveckla den gröna delen av företagandet ser vi som en stor tillgång. Ett nära samarbete mellan näringsliv och akademi är viktigt. I Lomma kommuns arbete är just hållbarhet och utveckling viktiga delar i näringslivsarbetet. www.lomma.se

 • Kävlinge kommun

  Kävlinge kommun som blev Årets Företagarkommun 2014 har som mål att ha landets bästa företagsklimat. Med satsningar nyföretagande och utveckling av entreprenörskap i skolan välkomnar vi unga människors drivkraft att skapa och utveckla sina idéer. Genom Miljöbron får studenterna direktkontakt med små och medelstora företag och företagen får de engagerade studenternas kompetens och hjälp för att utveckla sitt miljöarbete. www.kavlinge.se

 • Staffanstorps kommun

  Business Port är en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet i Staffanstorp, med syfte att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv. Genom Business Port skapar vi goda förutsättningar för redan etablerade företag i Staffanstorp samt underlättar för dem som vill nyetablera företag i kommunen. Staffanstorps kommun är en näringslivsvänlig kommun som värdesätter företagare och entreprenörskapet högt. I samarbetet med Miljöbron Skåne skapar Business Port möjligheter för företagen att samarbeta med Lunds Universitet och att arbeta med hållbarhets- och miljöfrågor. www.businessport.se