Samarbetspartners

 • Campus Vänner

  Campus Vänners idé är enkel. Vi tror på möjligheterna till innovation, kreativitet och nytänkande i utbytet mellan studenterna vid Campus Helsingborg, Lunds universitet och det regionala näringslivet. Vi tror att det är i mötet mellan dessa två världar vi skapar vår regions framtid. Med ett lockande mål i sikte blir det enklare att göra sitt bästa. Vi vill därför sporra studenterna att prestera och visa framfötterna. Det gör vi genom att dela ut stipendier till lovande projekt och skapa intressanta nätverksträffar. Våra medlemsföretag har möjlighet att erbjuda praktikplatser, teman för examensarbeten, projekt- och sommarjobb. Att tidigt skapa kontakter med näringslivet gynnar både studenter och medlemmar. www.campusvanner.se

 • MyCareer

  MyCareer ingår i Graduatelands nätverk som sträcker sig över flera jobbportaler till studenter och nyexaminerade på olika universitet och intresseorganisationer i Sverige och utlandet. Som student har du möjlighet att skapa en personlig profil och anpassa sajten utifrån studieinriktning, kompetenser och önskemål om jobb. Som företag har du möjlighet att få kontakt med Lunds universitet studenter och nyexaminerade inom ett brett utbud av tekniska, juridiska, samhällsorienterade, ekonomiska, medicinska, naturvetenskapliga och humanistiska utbildningar. MyCareer samarbetar med Miljöbron Skåne och du hittar alla Miljöbron Skånes examensarbeten på www.mycareer.lu.se.

 • Uppdragsbanken

  Uppdragsbanken är en plattform vars  syfte är att öka antalet studenter som skriver sina uppsatser i samarbete med någon av kommunerna i Familjen Helsingborg. Uppdragsbanken drivs av Traineeprogrammet Familjen Helsingborgs sjunde omgång och har som mål att få fler studenter intresserade av kommunal verksamhet samtidigt som den kommunal verksamheten kan få mer kunskap inom specifika områden. Uppdragsbanken förmedlar uppdrag inom en stor mängd olika områden och speglar mångfalden inom kommunal verksamhet. www.uppdragsbanken.nu

 • Lunds klimatallians

  Lunds kommun har tagit initiativ till en klimatallians för företag i Lunds kommun. Alla företag och verksamheter som verkar inom kommunen erbjuds att delta i denna klimat- och energiallians. Alliansen byggs upp på företagens, redan kända och kommande, villkor och behov. Lunds klimatallians består idag av ett 20-tal små och medelstora företag från olika branscher. Alliansen arbetar i nätverksform med utbyte av erfarenheter och ny kunskap inom klimat- och energiområdet. Nätverket drivs i nära samverkan med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet samt Lunds kommun. www.lundsklimat.se

 • Klimatallians Skåne Nordost

  Klimatallians Skåne Nordost skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap. Mixen av företag och ett nära samarbete med kommuner, högskola samt Krinova gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.Klimatallians Skåne Nordost

 • 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

  Miljöbron Skåne har skrivit under Klimatsamverkan Skånes upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. De som är anslutna till uppropet eftersträvar att all energianvändning i byggnader, alla transporter samt att all elanvändning ska vara fossilbränslefri år 2020. Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne.