Vänföretag

Vänföretagen stöttar förenininges verksamhet för att vi ska kunna bidra till att fler studenter får möjlighet att genomföra projekt som bidrar till både deras, uppdragsgivarnas och det regionala näringslivets utveckling. De är alla en del i arbetet med att kompetensutveckla både företag och studenter för att vi nu och i framtiden gemensamt ska kunna driva en hållbar utveckling framåt.

 

Vänföretag 2018 är: Magnihill och Alnarp Cleanwater Technology.