Student

Genom Miljöbron Skåne kan du som student utföra projekt hos företag, myndigheter och organisationer och därigenom få nyttiga erfarenheter inför arbetslivet. Vi har projekt i form av examensarbeten och uppsatser, kortare uppdrag på 10-20 timmar som 2 studenter tillsammans kan genomföra parallellt med studierna samt praktikplatser. Du hittar aktuella uppdrag, examensarbeten och praktikmöjligheter i menyn till vänster.

 

Projekten kan handla om allt från teknik till psykologi, men har alltid en sak gemensamt: de bidrar till en hållbar utveckling. Miljöbron Skåne vänder sig främst till dig som studerar på Lunds universitet eller Högskolan Kristianstad. Läser du på något annat lärosäte är du välkommen att höra av dig så diskuterar vi vilka möjligheter som finns.