Anmälan

Vill du göra ett projekt via Miljöbron Skåne? Fyll i dina kontaktuppgifter samt vilket projekt du är intresserad av så kontaktar Miljöbron Skåne dig. Aktuella uppdrag och examensarbeten hittar du i menyn till vänster.

 

 

Namn

Adress:

Postnummer:

Ort:

Mobilnummer:

E-post:

Födelseår:

Skola:

Utbildning:

Examensår:

Övrigt


Har du tidigare utfört ett projekt via Miljöbron?

JaNej


Vilken typ av projekt söker du?

UppdragExamensarbete


Om du söker ett specifikt projekt, ange vilket:

 

När du påbörjar ett projekt kommer dina uppgifter att registreras i en databas som endast används internt i föreningen. Miljöbron Skåne använder databasen för att sammanställa statistik och göra uppföljningar samt för att göra utskick. Utskicken görs enbart ett par gånger per år och innehåller oftast tips på intressanta seminarier och projekt. Vill du uppdatera dina uppgifter, maila någon av Miljöbron Skånes verksamhetsledare. Våra kontaktuppgifter hittar du här.