Examensarbete/Uppsats

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå.

 

Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som du kan söka just nu. Du kan även hitta våra examensarbeten på mycareer.lu.se samt på uppdragsbanken.nu.

 

Miljöbron Skåne samarbetar med en rad större aktörer där du som student har möjlighet att komma med egna idéer på projekt om du inte hittar något projekt i listan nedan som passar dig. Vi vill då att du skickar in CV,betyg, personligt brev samt en beskrivning av vad du skulle vilja skriva om till någon av Miljöbron Skånes verksamhetsledare. Nedan listas de företag där du som student har möjlighet att komma med egna idéer:
 

Öresundskraft
Peab Industri
Sysav

 

RSS
Avfallshantering i tätbebyggda områden AF Borgen Lund Avfall SV/ ENG
Översta steget – vilka blev effekterna? Marla Miljödialog Hässleholm Avfall, cirkulär ekonomi SV
Minskat avfall från fabrikstillverkade hus BoKlok Malmö / Vimmerby Resursanvändning, produktionsprocess SV
Begravningskistors miljöpåverkan Arcus Familje- och begravningsbyrå Malmö Miljöpåverkan SV/ ENG
Cirkulär ekonomi inom möbelbranschen Ekeby Möbler Bjuv Cirkulär ekonomi SV
Återvinningssystem för mjölkförpackningar Ystad saltsjöbad Ystad Avfall SV/ ENG
Trygghet i stadsmiljön året runt Öresundskraft AB Helsingborg Social hållbarhet, stadsutveckling SV/ ENG
Energiförluster vid spontanvädring Xelent Helsingborg Energi SV/ ENG
Lokalisering av källa till spårämnen Cliffton AB Malmö Kemikalier, material SV/ ENG
Vad är socialt hållbar energi? Öresundskraft AB Helsingborg Social hållbarhet, definitioner SV/ ENG
Beslutsmodell för hållbar energi Öresundskraft AB Helsingborg Beslutsmodeller SV/ ENG
Framtidens Helsingborg enligt Generation Y och Z Öresundskraft AB Helsingborg Trendanalys, beteende, samhällsplanering SV/ ENG
Hur fraktas gods i urbana områden? Move by bike Lund Lund Transporter, logistik SV/ ENG
Lastcykel för den urbana trädgårdsmästaren Nordic Fokus Grönt AB Malmö Design, produktutveckling SV/ ENG
Internationaliseringsplan för hållbart textilföretag Elobina Alnarp (Lomma) Företagsstrategi, affärsutveckling SV/ ENG
Slammets framtid – analys av potentialen Kiviks Musteri Kivik Miljöteknik, resursanvändning SV/ ENG
Samhällsekonomiska effekter av att restaurera Rönne å Klippans kommun Klippan Samhällsekonomi, naturturism SV
Äpplen ur ett livscykelperspektiv – närproducerat eller importerat? Kiviks Musteri Kivik Sammanlagd miljöpåverkan, LCA SV/ ENG
Klimatanpassning av fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB Malmö Klimatanpassning SV
Från Byggvarudeklaration till Environmental Product Declaration Peab Grundläggning AB Tollarp Bygg, anläggning SV
Ljusets effekt på människors välbefinnande Electronicsmix Lund Miljöpsykologi SV
Vindkraftverk – dimensionering för optimal elgenerering DIAB International AB Helsingborg Vindkraft SV/ ENG
Positiva miljöeffekter av lättare lastbilsgolv DIAB International AB Helsingborg Fordon SV/ ENG
Metodutveckling för beräkning av koldioxidbalans NSR AB Helsingborg Koldioxidbalans SV
Vägen till ett snålspolande beteende Höganäs Hem Höganäs Beteende, miljöpsykologi SV
Framtidens jordbruk – energifrågor Håkan Rasmusson Golf o Landbruk Lund Energiberäkningar SV/ ENG
Internationell handel med specialfröer Agortus Svalöv Juridik, handelsrätt SV/ ENG
Utmaningar inom hållbarhetsredovisning och integrerad redovisning Meta Mind AB Lund Ekonomi, redovisning SV/ ENG
En lyckad integrering av miljö- och kvalitetsarbetet Professionell Säkerhet Staffanstorp Miljöledning SV
Företagens nytta med hållbara samarbeten OLIKA AB Råå, Helsingborg Affärsutveckling SV/ ENG
Konkurrentanalys Genarps Lådfabrik AB Genarp (Lund) Konkurrentanalys SV/ ENG
Produktion av solfångare Kisab Kristianstad Produktion SV/ ENG
Svart ytbeläggning Kisab Kristianstad Produktion SV/ ENG