Examensarbete/Uppsats

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå.

 

Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som du kan söka just nu. Du kan även hitta våra examensarbeten på mycareer.lu.se samt på uppdragsbanken.nu.

 

Miljöbron Skåne samarbetar med en rad större aktörer där du som student har möjlighet att komma med egna idéer på projekt om du inte hittar något projekt i listan nedan som passar dig. Vi vill då att du skickar in CV,betyg, personligt brev samt en beskrivning av vad du skulle vilja skriva om till någon av Miljöbron Skånes verksamhetsledare. Nedan listas de företag där du som student har möjlighet att komma med egna idéer:
 

Öresundskraft
Peab Industri
Sysav

 

RSS
Hur fraktas gods i urbana områden? Move by bike Malmö Logistik, stadsplanering SV/ ENG
Brand management genom hållbarhet Öresundskraft Helsingborg Brand management, Supply Chain Management SV/ ENG
Styrmedel, ekonomi och trender – hur påverkas avfallet? NSR AB Helsingborg Avfall, samhällsanalys SV/ ENG
Integrering av framtidens teknik i befintliga bostäder NSR AB Helsingborg Byggnadskonstruktion SV/ ENG
Våtmarkers påverkan på marin produktion Helsingborgs stad Helsingborg Miljövetenskap SV
Optimerad logistik – ett sätt att minska onödig körning Mekano Helsingborg Logistik, optimering SV
Minskat avfall från fabrikstillverkade hus BoKlok Malmö / Vimmerby Resursanvändning, produktionsprocess SV
Samhällsekonomiska effekter av att restaurera Rönne å Klippans kommun Klippan Samhällsekonomi, naturturism SV
Vindkraftverk – dimensionering för optimal elgenerering DIAB International AB Helsingborg Vindkraft SV/ ENG
Positiva miljöeffekter av lättare lastbilsgolv DIAB International AB Helsingborg Fordon SV/ ENG
Vägen till ett snålspolande beteende Höganäs Hem Höganäs Beteende, miljöpsykologi SV
Framtidens jordbruk – energiflöden och hållbar energiproduktion Håkan Rasmusson Golf o Lantbruk Lund Energiberäkningar SV/ ENG
Internationell handel med specialfröer Agortus Svalöv Juridik, handelsrätt SV/ ENG