Examensarbete/Uppsats

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå.

 

Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som du kan söka just nu. Du kan även hitta våra examensarbeten på mycareer.lu.se samt på uppdragsbanken.nu.

 

Miljöbron Skåne samarbetar med en rad större aktörer där du som student har möjlighet att komma med egna idéer på projekt om du inte hittar något projekt i listan nedan som passar dig. Vi vill då att du skickar in CV,betyg, personligt brev samt en beskrivning av vad du skulle vilja skriva om till någon av Miljöbron Skånes verksamhetsledare. Nedan listas de företag där du som student har möjlighet att komma med egna idéer:
 

Öresundskraft
Peab Industri
Sysav

 

RSS
Framtidens Helsingborg enligt Generation Y och Z Öresundskraft AB Helsingborg Trendanalys, beteende, samhällsplanering SV/ ENG
Hur fraktas gods i urbana områden? Move by bike Lund Lund Transporter, logistik SV/ ENG
Lastcykel för den urbana trädgårdsmästaren Nordic Fokus Grönt AB Malmö Design, produktutveckling SV/ ENG
Internationaliseringsplan för hållbart textilföretag Elobina Alnarp (Lomma) Företagsstrategi, affärsutveckling SV/ ENG
Livscykelanalys – Reco board DIAB International AB Helsingborg Livscykelanalys, klimatpåverkan SV/ ENG
Större användning av slam – process och provtagning Kiviks Musteri Kivik Miljöteknik, resursanvändning SV/ ENG
Samhällsekonomiska effekter av att restaurera Rönne å Klippans kommun Klippan Samhällsekonomi, naturturism SV
Miljöpåverkan från odlingar – fokus äpplen Kiviks Musteri Lund/Kivik Miljöeffekter, MKB SV/ ENG
Äpplen ur ett livscykelperspektiv – närproducerat eller importerat? Kiviks Musteri Kivik Sammanlagd miljöpåverkan, LCA SV/ ENG
Urban mining Öresundskraft AB Helsingborg Resursanvändning, affärsmodeller, m.m. SV
Klimatanpassning av fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB Malmö Klimatanpassning SV
Avfallshantering på liten yta AF Borgen Lund Avfall SV/ ENG
Från Byggvarudeklaration till Environmental Product Declaration Peab Grundläggning AB Tollarp Bygg, anläggning SV
Biogasdrivna offentliga uterum Öresundskraft AB Helsingborg Beteende, affärsmodeller, produktutveckling m.m. SV
Stolthet för miljöarbetet inom byggsektorn Bygg-Aktiv Material AB Helsingborg Miljöarbete, miljökommunikation SV
Livscykelperspektiv och utveckling av LCA Swerock Helsingborg Livscykelanalys SV
Ljusets effekt på människors välbefinnande Electronicsmix Lund Miljöpsykologi SV
Lokalisering av källa till spårämnen Cliffton AB Malmö Kemi, analyser SV/ ENG
Vindkraftverk – dimensionering för optimal elgenerering DIAB International AB Helsingborg Vindkraft SV/ ENG
Positiva miljöeffekter av lättare lastbilsgolv DIAB International AB Helsingborg Fordon SV/ ENG
Metodutveckling för beräkning av koldioxidbalans NSR AB Helsingborg Koldioxidbalans SV
Vägen till ett snålspolande beteende Höganäs Hem Höganäs Beteende, miljöpsykologi SV
Resilient jordbruk – vad krävs? Håkan Rasmusson Golf o Landbruk Lund Jordbruk SV/ ENG
Retursystem för begagnade möbler Ekeby Möbler Bjuv Miljö, ekonomi SV
Internationell handel med specialfröer Agortus Svalöv Juridik, handelsrätt SV/ ENG
Utmaningar inom hållbarhetsredovisning och integrerad redovisning Meta Mind AB Lund Ekonomi, redovisning SV/ ENG
Miljöeffekter vid centralisering av offentliga verksamheter Arbetsförmedlingen Åstorp Åstorp Klimat, transporter SV
En lyckad integrering av miljö- och kvalitetsarbetet Professionell Säkerhet Staffanstorp Miljöledning SV
En ekologisk gård i balans Sunnantorps Gård Stehag (Eslöv) Kretslopp SV
Företagens nytta med hållbara samarbeten OLIKA AB Råå, Helsingborg Affärsutveckling SV/ ENG
Konkurrentanalys Genarps Lådfabrik AB Genarp (Lund) Konkurrentanalys SV/ ENG
Produktion av solfångare Kisab Kristianstad Produktion SV/ ENG
Svart ytbeläggning Kisab Kristianstad Produktion SV/ ENG
Faktorer som påverkar beslut för kamininstallation Narvells Ödåkra Beslutsprocesser SV