Examensarbete/Uppsats

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå.

 

Här hittar du intressanta och spännande examensarbeten som du kan söka just nu. Du kan även hitta våra examensarbeten på mycareer.lu.se samt på uppdragsbanken.nu.

 

Miljöbron Skåne samarbetar med en rad större aktörer där du som student har möjlighet att komma med egna idéer på projekt om du inte hittar något projekt i listan nedan som passar dig. Vi vill då att du skickar in CV,betyg, personligt brev samt en beskrivning av vad du skulle vilja skriva om till någon av Miljöbron Skånes verksamhetsledare. Nedan listas de företag där du som student har möjlighet att komma med egna idéer:
 

Öresundskraft
Peab Industri
Sysav

 

RSS
Hållbar handel – hur kan butikers utformning uppmuntra till hållbara vanor? Matkooperativet Helsingborg Helsingborg Detaljhandel, beteende SV/ ENG
Hållbara matbutiker – framgångsfaktorer hos matkooperativ Matkooperativet Helsingborg Helsingborg Hållbar handel, hållbara affärsmodeller SV/ ENG
Utveckla process för rening av gips Sysav Malmö Processdesign, kemiteknik, ekosystemtemteknik SV
Värmepump: från el- till ångdrift Sysav Malmö Maskinteknik, energi SV/ ENG
Cirkulär ekonomi inom livsmedelsbranschen – hinder och möjligheter Sysav Utveckling AB och Malmö stad Malmö Cirkulär ekonomi SV
Urban mining ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Öresundskraft AB Helsingborg Cirkulär ekonomi, materialflöden SV/ ENG
Digitalt verktyg – sykartan.se Elobina Lomma Webbutveckling SV
Användarvänlig databas Solar Park/Öresundskraft Helsingborg Databas, webbutveckling SV
Den cirkulära ekonomin – varför kastar vi hela saker? Lunds Rehållningsverk Lund Cirkulär ekonomi, återanvändning, resursanvändning SV
Värdering av ekosystemtjänster Ängelholms kommun Ängelholm Ekosystemtjänster, biologi SV/ ENG
Tätortsnära skog – naturvårdsperspektiv Ängelholms kommun Ängelholm Naturvård SV/ ENG
Strandlevande flora och fauna – klimatförändringarnas effekter Ängelholms kommun Ängelholm Biologi, klimatanpassning SV/ ENG
Pollinatörer i tätorter Ängelholms kommun Ängelholm Biologiska mångfald SV/ ENG
Invasiva arter – hur stort är hotet? Ängelholms kommun Ängelholm Biologi SV/ ENG
Optimerad logistik – ett sätt att minska onödig körning Mekano Helsingborg Logistik, optimering SV
Miljöbyggnad silver i praktiken Backahill Ängelholm Bygg, miljöcertifiering SV
Avfallshantering i tätbebyggda områden AF Borgen Lund Avfall SV/ ENG
Översta steget i avfallstrappan – hur jobbar kommunerna? Marla Miljödialog Hässleholm Avfall, cirkulär ekonomi SV
Minskat avfall från fabrikstillverkade hus BoKlok Malmö / Vimmerby Resursanvändning, produktionsprocess SV
Begravningskistors miljöpåverkan Arcus Familje- och begravningsbyrå Malmö Miljöpåverkan SV/ ENG
Cirkulär ekonomi inom möbelbranschen Ekeby Möbler Bjuv Cirkulär ekonomi SV
Trygghet i stadsmiljön året runt Öresundskraft AB Helsingborg Social hållbarhet, stadsutveckling SV/ ENG
Energiförluster vid spontanvädring Xelent Helsingborg Energi SV/ ENG
Lokalisering av källa till spårämnen Cliffton AB Malmö Kemikalier, material SV/ ENG
Vad är socialt hållbar energi? Öresundskraft AB Helsingborg Social hållbarhet, definitioner SV/ ENG
Framtidens Helsingborg enligt Generation Y och Z Öresundskraft AB Helsingborg Trendanalys, beteende, samhällsplanering SV/ ENG
Hur fraktas gods i urbana områden? Move by bike Lund Lund Transporter, logistik SV/ ENG
Internationaliseringsplan för hållbart textilföretag Elobina Alnarp (Lomma) Företagsstrategi, affärsutveckling SV/ ENG
Slammets framtid – analys av potentialen Kiviks Musteri Kivik Miljöteknik, resursanvändning SV/ ENG
Samhällsekonomiska effekter av att restaurera Rönne å Klippans kommun Klippan Samhällsekonomi, naturturism SV
Ljusets effekt på människors välbefinnande Electronicsmix Lund Miljöpsykologi SV
Vindkraftverk – dimensionering för optimal elgenerering DIAB International AB Helsingborg Vindkraft SV/ ENG
Positiva miljöeffekter av lättare lastbilsgolv DIAB International AB Helsingborg Fordon SV/ ENG
Vägen till ett snålspolande beteende Höganäs Hem Höganäs Beteende, miljöpsykologi SV
Framtidens jordbruk – energiflöden och hållbar energiproduktion Håkan Rasmusson Golf o Lantbruk Lund Energiberäkningar SV/ ENG
Internationell handel med specialfröer Agortus Svalöv Juridik, handelsrätt SV/ ENG
En lyckad integrering av miljö- och kvalitetsarbetet Professionell Säkerhet Staffanstorp Miljöledning SV
Företagens nytta med hållbara samarbeten OLIKA AB Råå, Helsingborg Affärsutveckling SV/ ENG