Praktik/VFU

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Vanligen ska du som student vara på plats på företaget eller organisationen och arbeta med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer praktik- eller VFU-platsen.

RSS
Metodutveckling för beräkning av koldioxidbalans NSR AB Helsingborg Koldioxidbalans SV
Livscykelperspektiv på infrastruktur och byggnation Swerock Helsingborg (el. Malmö) LCA SV
På väg mot White Guide Staffanstorps Gästis Staffanstorp Gastronomi SV