Praktik/VFU

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Vanligen ska du som student vara på plats på företaget eller organisationen och arbeta med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer praktik- eller VFU-platsen.

RSS
Integrering av framtidens teknik i befintliga bostäder NSR AB Helsingborg Byggnadskonstruktion SV/ ENG
Hållbar handel – Hur kan butikens utformning uppmuntra till hållbara vanor? Matkooperativet Helsingborg Helsingborg Beteendevetenskap SV/ ENG
Vägen till ett snålspolande beteende Höganäs Hem Höganäs Beteendevetenskap SV
Miljöledning och miljöprojekt hos LKF LKF (Lunds Kommuns Fastighet AB) Lund Miljöledning SV
Innovativ servering av honung Morfars Trädgård AB Kävlinge Gastronomi SV/ ENG
Småvilt i Parken Morfars Trädgård AB Kävlinge Biologisk mångfald SV/ ENG