Praktik/VFU

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Vanligen ska du som student vara på plats på företaget eller organisationen och arbeta med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer praktik- eller VFU-platsen.

RSS
Metodutveckling för beräkning av koldioxidbalans NSR AB Helsingborg Koldioxidbalans SV