Referenser

Hållbara byggmaterial, ett examensarbete för BoKlok AB

 

Karolina Koch och Karin Lindeberg gjorde sitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik vid LTH. Examensarbetet fick titeln ”Hållbara material för bostadshus – en miljösystemanalys med livscykelperspektiv för material till BoKloks bostäder” och handlade om att jämföra miljöpåverkan mellan produkter inom två stora materialgrupper; fasad och isolering. Vi frågade dem vad som var roligast med exjobbet och vad de fick ut av att göra projektet genom Miljöbron.

 

Det roligaste är när man känner att man faktiskt kan bidra till att göra projekt mer hållbara. Det är många olika intressen som ska samverka och om man lyckas få hållbarhetstänket att genomsyra hela byggprocessen finns många fördelar att hämta. Sedan var det roligt att allt fungerade så bra, vi jobbade bra ihop och vi fick fram tydliga resultat i vår studie.

 

Efter exjobbet jobbade vi båda kvar på BoKlok över sommaren med att bland annat göra Carbon footprint-beräkningar och samordna materiallistor. Karolina jobbar sedan dess kvar på BoKlok som miljökoordinator och jag jobbar på ett konsultföretag med olika projekt inom framför allt miljöcertifiering av byggnader, berättar Karin.

 

Det viktigaste jag tar med mig är mitt intresse för hållbart byggande och vikten av att tillämpa ett livscykelperspektiv när man jobbar med frågorna. Utan exjobbet är det inte säkert att jag hade fått upp ögonen för det området utan jag hade lika gärna kunnat jobba med hållbarhetsfrågor i en annan bransch, menar Karin.

 

När vi letade exjobb ringde vi också runt till flera företag, men det var svårt att behöva komma med en egen projektidé när vi inte visste vilka behov som fanns. Genom Miljöbron hittade vi ett exjobb inom ett område som passade oss perfekt samtidigt som detta var något som företaget hade behov av att utreda. Det kändes motiverande att BoKlok faktiskt efterfrågade vår studie och att det inte bara var något vi själva hade hittat på.

 

Foto: Johannes Koch

 

 

 

 

Bygglogistikcenter, ett examensarbete för Swerock AB

 

Mikael Öberg och Pontus Wifvesson gjorde under sin sista termin på Logistics Service Management ett examensarbete genom Miljöbron Skåne. Examensarbetet hade titeln ”Bygglogistikcenter – En möjlighet att förbättra samordningen och minska slöseriet inom byggbranschen? Vi frågade hur examensarbetet gick, vad de lärde sig och vad som hände efter examen.

 

Vi är väldigt nöjda med vårt examensarbete. Kontakten med Swerock fungerade fantastiskt bra, vår kontaktperson var alltid tillgänglig och öppnade många dörrar till personer vi behövde komma i kontakt med. Under examensarbetet fick vi genomföra ett antal studiebesök och därmed möjlighet att bygga vidare på vårt kontaktnät. Efter att examensarbetet var klart blev vi inbjudna till seminarier i både Linköping och Stockholm där vi presenterade och diskuterade vårt arbete och våra slutsatser. Vi lärde oss jättemycket under examensarbetet som vi har nytta av idag. Mikael menar att vikten av en bra kommunikation och att fokusera på kärnfrågan är de viktigaste lärdomarna som han har tagit med sig.

 

Pontus och Mikael är överens om att den största fördelen med att Miljöbron koordinerade projektet var att få ytterligare en kontakt att bolla eventuella funderingar med.

 

Efter avslutat examensarbete fick Pontus och Mikael ta emot NOWASTE SHOLARSHIP som är ett stipendium som varje år tilldelas den eller de studenter vid Campus Helsingborg som har skrivit den bästa kandidatuppsatsen i Logistic Service Management.

 

Idag jobbar Mikael på Nowaste Logistics och Pontus på Swerock/Peab Asfalt. Mikael berättar att han, en vecka efter stipendieutdelningen, blev erbjuden en traineetjänst på Nowaste Logistics. ”Det roligaste med jobbet är att verkligen få omsätta sina kunskaper och insikter i praktiken. Arbetet är dessutom väldigt varierande så jag får prova på många olika saker, vilket passar mig” säger Mikael.

 

Pontus berättar att han veckan innan deadline för examensarbetet fick reda på att han hade fått en traineetjänst på två stora bolag inom Peabkoncernen, Swerock och Peab Asfalt. Tjänsten började i sep och under sommaren fick jag även sommarjobb på Swerock. ”Jobbet har gett mig ett otroligt brett kontaktnät och jag har fått utbildning inom bl a ekonomi, ledarskap och presentationsteknik” berättar Pontus.

 

Foto: Mats Johnsson