Referenser

Hållbara transporter för Blåskal AB 

 

Malin, Jack och Hannes gjorde ett uppdrag där de undersökte hur små livsmedelsföretag kan arbeta med hållbar distribution. Efter avslutat projekt frågade vi vad de personligen fick ut av att genomföra projektet.

 

 

Vår uppfattning är att vi alla fick ut någonting av projektet och faktiskt bidrog med idéer som kunde förbättra Blåskals distribution av produkter. Detta inte bara genom själva rapporten utan även att vi hade möjlighet att träffa en representant för företaget ett par gånger och diskutera våra tankar och slutsatser samt lyssna på hennes synpunker och frågor.

 

 

För oss var det viktigt att pröva vår teoretiska kunskap i en praktisk situation. Det var givande att komma i kontakt med ett företag utan någon vidare kunskap om verksamheten och därefter samla in relevant information för att kunna genomföra ett verkligt projekt inom givna tidsramar. Projektet utvecklade vår förmåga att ta kontakt med berörda aktörer och driva projektet framåt samt att samarbeta i grupp.

 

 

Det var givande att göra ett projekt genom Miljöbron. Först och främst för att man får en uppgift som är avgränsad och anpassad till studenters förutsättningar. Det är även bra då man efteråt fick ett intyg som man har möjligheten att använda som referens. Vi rekommenderar därför andra att ta chansen att genomföra ett projekt genom Miljöbron. Ett tips är att utföra ett projekt som man är intresserad av och som ligger inom ens utbildningsområde då det ger praktisk erfarenhet till teoretiska kunskaper.

 

-Malin Söderblom, Jack Jönsson och Hannes Lindkvist, studenter på Logistics Service Management, årskurs 2

 

 

 

 

 

 Jack, Hannes & Malin_red
Vandringsleders påverkan på naturen för projektet Exportmogen Destinationsutveckling  i Familjen Helsingborg 

 

Liselott gjorde ett projekt där hon, tillsammans med en kompis studerade hur naturen påverkas vid vandringsleder. Liselott fick frågan varför hon valde att söka ett miljöbroprojekt och om hon fick ut vad hon önskade.

 

 

Vi träffade Miljöbron på en arbetsmarknad och tyckte det var spännande att få möjligheten att kunna utföra ett projekt som är relaterat till ens utbildning. Jag sökte ett projekt som verkade spännande och fick uppdraget. Det var nervöst först att få ett sådant ansvar, men Miljöbron var ett jättebra stöd där man alltid hade möjligheten att få hjälp. Dessutom tycker jag det är bra att Miljöbron ringer upp under tiden som man utför uppdraget och frågar hur det går och om man är osäker på något. Det är ett jättebra supportsystem.

 

 

Jag tyckte det var väldigt roligt och lärorikt. Jag fick möjligheten att vara ute i fält och undersöka men även skriva en liten rapport och presentera den. Detta är bra övning inför arbetslivet eftersom då behöver man kunna skriva rapporter som alla ska kunna läsa och förstå. På universitetet blir det oftast att vi skriver vetenskapliga rapporter så detta var en trevlig omväxling. Jag rekommenderar verkligen att prova på och göra ett uppdrag för Miljöbron. Det är väldigt lärorikt samtidigt som man har roligt.

 

 

Jag har lärt mig mer om hur det är att implementera ens kunskaper från studierna till ett projekt. Detta gör att man faktiskt inser hur mycket man lärt sig och att man har stora kunskaper inom ämnet. Dessutom var det lärorikt att skriva en enklare rapport som alla ska kunna förstå. Detta gör att man får tänka till och skriva på ett lite annorlunda sätt än vad man är van vid.

 

-Liselott Nilsson, Masterstudent i Biologi med inriktning akvatisk ekologi, årskurs 5

 

 

 

 

 

 LiselottNilsson_komprimerad
Mindre friktion för lägre bränsleförbrukning – en litteraturstudie på Event Transport Öresund AB 

 

Hung gjorde ett uppdrag tillsammans med en kompis där de sammanställde information om olika tester på en produkt. Vi frågade Hung hur det praktiska genomförandet av projektet gick till, ur hans perspektiv.

 

Projektet var väldigt flexibelt och vi hade någorlunda fria händer. Vi stötte på ett antal problem på vägen, bland annat brist på tillförlitlig fakta och svårigheter att hitta specifika testresultat. Så vi fick improvisera och hitta andra lösningar, som godkändes av företaget och Miljöbron. Det kan både vara en nackdel och fördel eftersom det inte fanns tydliga riktlinjer från början, vilket kan göra det svårt att starta projektet om man inte själv vet var man ska börja.

 

 

Vår kontaktperson höll veckovis kontakt med oss och gav oss förslag på vad vi kunde göra när vi hade problem och vad vi kunde gå vidare med när vi hade fakta. Hon höll sig ständigt uppdaterad om projektet och var tillgänglig när det behövdes. Företaget hade vi sporadisk kontakt med men han svarade inom kort tid när det fanns något vi undrade över, vilket gjorde att arbetet inte stannade upp. Den största utmaningen med projektet var bristen på tillförlitlig fakta, vilket krävde att vi fick improvisera och bredda våra gränser. Många av de resultat vi hittade var inte läsarvänliga så det krävdes mycket lusläsning för att få fram den viktigaste informationen.

 

 

Projekt för företag kräver mer flexibilitet bland annat på grund av bristande resurser för att resultatet ska bli bra. Generellt är projekten inte för tidskrävande eller utmattande så det är en bra övning. Det passar perfekt att göra projekt då studierna är som minst krävande och man vill göra något produktivt på sin fritid.

 

-Hung Nguyen, civilingenjör i Teknisk nanovetenskap, årskurs 4

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA